Tandplejen åbnede klinik

Når børnene på Englystskolen og Fælleshåbsskolen, afdeling Fælleshåbvej skal have undersøgt tænderne, lære at børste bisserne og have fluorbehandling og lakforsegling, foregår det i fremtiden på Sundhedsklinikken, der ligger på Englystskolen i Børkop.

”Med den nye undersøgelses- og forebyggelsesklinik får skoleeleverne her i Børkop-området de samme muligheder, som skoleleverne i den øvrige del af Vejle Kommune. Det betyder, at Tandplejen har en tættere kontakt til børnene i hverdagen, der er vigtig i det forebyggende arbejde. Det særlige ved denne klinik er, at børnene på naboskolen i Gaurslund også kan bruge den,” siger Holger Gorm Petersen, der er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune.

Jytte Winther Carlsen, der er leder af den kommunale tandpleje, ser mange fordele i at have en lokal klinik i Børkop:

”Det er guld værd, når det forebyggende arbejde foregår lokalt. Det er let for skolebørnene at komme, uden at de skal bruge ret megen skoletid. Det er især vigtigt for de børn, der har særlig brug for hjælp til at forebygge huller i tænderne. Det kræver et tillidsforhold, som vi har lettere ved at opbygge, når vi kommer på skolen. Samtidig har vi muligheden for et tættere samarbejde med den lokale sundhedsplejerske og skolens lærere.”

Den tredjedel af skolebørnene, der skal have tandbehandling, f.eks. lavet huller, skal stadig til behandlingsklinikken i Vinding ved Vejle:

”Vi samler det dyre tandlægeudstyr til tandbehandling på større tandklinikker, så vi kan give den bedste behandling og udnytte udstyret mest effektivt,” siger Jytte Winther Carlsen.

De fleste af Tandplejens gæster er børn. Men de voksne i Børkop, der har særlige behov på grund af fysiske eller psykiske handicap, også kaldet omsorgstandplejepatienter, kan også få glæde af den nye klinik:

”Vi har indrettet klinikken, så der er mulighed for at lokale omsorgstandplejepatienter kan få taget et aftryk eller få en forebyggende behandling under bedre forhold end tidligere, hvor det foregik i patientens eget hjem. I dag har vi f.eks. mulighed for at tage et røngtenbillede med det samme, behandlingen foregår i ordentlige arbejdsstillinger og der er god plads,” siger Jytte Winther Carlsen.

 


Lidt mere om klinikken:

  • Den nye undersøgelses- og forebyggelsesklinik på Englystskolen er åben nogle dage om ugen. Klinikken betjenes af medarbejdere fra tandklinikken på Vinding Skole.

  • Skolebørn på Gårslev Skole, Smidstrup-Skærup Skole og Fælleshåbsskolen, afdeling Skovbyvej fortsætter uændret med tandundersøgelse, forebyggelse og tandbehandling på den kommunale tandklinik, som familien har valgt, at barnet tilknyttes.

Kom godt videre efter et sygehusophold

Jane Nielsen

Det første tilbud er til borgere, der bor på plejehjem eller som får hjemmepleje. De kan få et opfølgende hjemmebesøg af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken kort efter udskrivelse fra et sygehus.

 Det andet tilbud er til borgere over 75 år. Denne gruppe kan altid kontakte sin sundhedsvejleder og få et hjemmebesøg. Mange ople­ver et særlig stort behov for at vende deres situation, når de har været indlagt på et sygehus. Det fortæller sundhedsvejleder Jane Nielsen fra Vejle Kommunes Sundhedsafdeling:

”Er man f.eks. et menneske, som plejer at være den, der tager sig af andre, kan det være en stor omvæltning, når kroppen pludselig ikke kan det samme. Vi oplever, at mange har brug for at sætte ord på, hvad sygehusopholdet har gjort ”ved en,” siger sundhedsvejleder Jane Nielsen

Man kan også vende spørgsmål som: Hvornår og hvordan kan jeg gen­optage min hverdag? Hvad med træning? Kort sagt, det der optager den enkelte. Sund­hedsvejlederen kan også hjælpe med kontakt til sygehus, kommune og læge.
Man kan selv kontakte Sundhedsvejlederne.

Sygeplejestuderende i Vejle Kommune har fået bedre vilkår

Vejle Kommunes har opprioriteret den kliniske vejledning til de sygeplejestuderende. Sidste år ansatte kommunen seks fuldtidsansatte kliniske vejledere, så de kan have 100 procent fokus på de studerende, som er i praktik på kommunes plejecentre eller i hjemmeplejen.

Målet er at give de studerende en god uddannelse, men forhåbentligt også smag for arbejdet som sygeplejerske på ældreområdet, så de får lyst til at vende tilbage, når uddannelsesbeviset er i hus.

Tid til spørgsmål
En satsning, som bærer frugt – i hvert fald når man ser på de tilbagemeldinger, Vejle Kommune får fra de sygeplejestuderende. En af dem er 22-årige Mathilde Due Worm, som har været i praktik i hjemmeplejen.

- I min praktik gjorde en klinisk vejleder mig fast følgeskab én gang om ugen. Hun fulgte mig i mit arbejde for efterfølgende at sætte teori på dagens praktiske opgaver og svare på mine altid mange undre-spørgsmål. Der var altid god tid til at evaluere og reflektere over dagens opgaver. Almindelige sygeplejersker er optaget af andre opgaver og har slet ikke den samme tid til os studerende.

Mathilde afviser da heller ikke, at hun måske senere vil søge job i Vejle Kommune. Jobbet som hjemmesygeplejerske har i hvert fald fanget hendes interesse. Det, som tiltrækker, er alsidigheden i jobbet. På en typisk arbejdsdag i hjemmeplejen skal en hjemmesygeplejerske håndtere mange forskellige problemstillinger og samtidig møder man mange forskellige patienttyper.

Færre falder fra
De kliniske vejledere underviser først og fremmest de studerende i klinisk sygepleje:

- Vi hjælper dem med at løse de problemstillinger, som naturligt opstår i oplæringsfasen undervejs i praktikforløbet og tilrettelægger læringsprocesser, som kobler og skaber sammenhæng mellem teori og praksis, fortæller Annette Ponikowski og Anne Holst Thomsen, begge kliniske vejledere i Vejle Kommune.

Hvor de kliniske vejledere tidligere skulle fungere som sygeplejersker og kliniske vejledere på én gang, kan de i dag koncentrere sig fuldt ud om de studerende. Det har haft en mærkbar effekt:

- Det har højnet kvaliteten i vores vejledning, men også betydet, at færre dropper ud og færre dumper. Til gengæld vælger flere studerende at skrive bachelorprojekter hos os, ligesom mange søger vikarjobs, når de har færdiggjort praktikken, fortæller de to kliniske vejledere.

De oplever også, at de studerende er glade for de ugentlige fællesmøder, som de arrangerer. Møder, hvor alle sygeplejestuderende på ældreområdet samles til refleksion over situationer, dilemmaer mv.

Parløb med sygehuset og SSA-uddannelsen
De kliniske vejledere arbejder også med opkvalificering af nye vejledere og praktiksteder, rekruttering af nye studerende og forskellige pædagogiske udviklingsopgaver.

Rent konkret arbejder de i øjeblikket med et udviklingsprojekt sammen med kliniske vejledere på Sygehus Lillebælt. Projektet har rehabilitering af borgerne som omdrejningspunkt og skal give de studerende en bedre indsigt i, hvordan man samarbejder på tværs af kommune og region for at skabe et godt og sammenhængende patientforløb.

De kliniske vejledere kører også parløb med praktiklederne på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA):

- Formålet er, at vi som kliniske vejledere kan give SSA-praktikvejlederne sparring i de relevante emner og de udfordringer, der ligger i at være vejleder. SSA-vejlederne har – ligesom vi har – en stor rolle i at skabe sammenhæng med det, eleverne lærer på skolen, og det, de anvender i deres praktik, fortæller Annette og Anne.

Mere information
For yderligere information kontakt kliniske vejleder Annette Ponokowski på tlf.: 30 57 66 00 eller klinisk vejleder Anne Holst Thomsen på tlf.: 24 97 27 13.

Rekrutteringsfilm om Sundhedsagentuddannelse

Loading icon
Loading…

Folketingets Socialudvalg på studietur til Vejle for at få mere viden om autisme

Målet for Socialudvalgets besøg er en større indsigt i hverdagen for mennesker med autisme og mere viden om det pædagogiske arbejde på udviklingscenter Spurvetoften.

I Vejle Kommune glæder handicapchef Kirsten Bundgaard sig over interessen for deres udviklingsmetoder og pædagogiske praksis:

- Vi er selvfølgelig glade for, at politikerne har fået øje på os og vil vide mere om, hvordan vi arbejder med autisme. Forhåbentligt kan vi komme tættere på og præge beslutningstagerne på det specialiserede socialområde. I Vejle Kommune har vi stor fokus på borgernes livskvalitet, fastholdelse af specialisering, kompetenceudvikling og sund økonomi. Jeg håber derfor, at udvalget bliver inspireret af vores måde at løse opgaven på, så den kan danne grundlag for god kvalitetsudvikling og sikker rentabel drift på nogle af landets øvrige specialiserede tilbud.

- På Spurvetoften er beboernes aldersspredning fra 17 til 70 år, mens de udviklingsmæssigt er mellem tre måneder og tre år. Alle er afhængige af praktisk hjælp og støtte i hverdagen, og vi har f.eks. udarbejdet specielle kommunikations- og visuelle støttesystemer. Trods deres handicaps arbejder vi målrettet på at gøre dem så selvhjulpne som overhovedet muligt, supplerer Hanne M. Sørensen, centerleder på Spurvetoften.

Udover at være bo- og aktivitetssted for mennesker med autisme er Spurvetoften også landets største VISO-leverandør, dvs. leverandør til Den Nationale Videns- og Specialrådgivning og tilbyder specialviden, kurser og undervisning inden for autisme til hele landet.

Det er ikke første gang, at politikere besøger Spurvetoften. I december 2011 besøgte KL’s Socialudvalg Spurvetoften. Dengang var omdrejningspunktet den store moderniseringsplan i Brejning, som skal sikre, at Vejle Kommune kan tilbyde tidssvarende boliger og bl.a. landets bedste forhold for autistiske beboere. Socialudvalgsmedlem i KL, Karen J. Klint, som også er medlem af Folketingets Socialudvalg, foreslog efterfølgende Spurvetoften som besøgsmål for Folketingets Socialudvalgs studietur.

Tætpakket program
Besøget den 15. april er kort, men intensivt. Det varer fra kl. 12.15 til 13.30, og i det tidsrum vil udvalgsmedlemmerne blive klogere på Spurvetoften, centrets udviklingsmetoder og målgruppe. Og de vil få en rundvisning på aktivitets- og samværstilbuddet Troldehuset og botilbuddet Buen 24.

De tilmeldte folketingsmedlemmer er Anne Baastrup (SF), Karen J. Klint (S), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF). Fra Vejle Kommune deltager Voksenudvalgsformand Kit Kielstrup (V), velfærdsdirektør Kirsten Tønnesen og handicapchef Kirsten Bundgaard.

Pressen er inviteret til at deltage fra kl. 13.20. Tilmelding til centerleder Hanne M. Sørensen på telefon 24 84 38 80.

Folketingets Socialudvalg beskæftiger sig med en lang række emner inden for det sociale område, som kan opdeles i kontante ydelser og social service. Social service omfatter forskellige former for tilbud, hjælp og støtte til ældre, udsatte voksne, udsatte børn og unge og personer med nedsat funktionsevne. For at få inspiration tager udvalget på studieture både i Danmark og til udlandet.

Til kamp mod sjattisseriet

Mænd kan også have gavn at knibeøvelser. 35 modne mænd fra Vejle-området var i dag på kursus i et tabu-område: Sjat-tisseri.