Væksten stiger og stiger i det offentlige forbrug

Når det går godt i dansk økonomi, bliver der som regel også brugt ekstra mange penge på den offentlige sektor.

Det ser også ud til at blive tilfældet i 2018. Dermed er der færre penge tilbage til eksempelvis skattelettelser, som er en af VLAK-regeringens prioriteter.

Ifølge regeringens egen prognose for dansk økonomi vil det offentlige forbrug stige med 1,0 procent næste år.

Det er mere end tre gange så meget som VLAK-regeringen egentlig havde sat sig for. Regeringens officielle målsætning er nemlig, at det offentlige forbrug år for år kun må vokse 0,3 procent.

Tallet for, hvordan det offentlige forbrug så rent faktisk ventes at udvikle sig næste år, fremgår af Økonomisk Redegørelse, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mandag fremlægger.

Her skønner regeringen, at stigningen i det offentlige forbrug bliver 0,5 procent i år. Det er lavere, end regeringen forventede i august, men stadig over regeringens målsætning.

Vokser mere end under Thorning

Samlet set vokser udgifterne til offentligt forbrug »mærkbart mere« under VLAK-regeringen, end de gjorde under Thorning-regeringen, siger cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen.

»Under Thorning steg det offentlige forbrug med gennemsnitligt 0,5 procent årligt. VLAK’s gennemsnitlige udgiftsvækst for 2017 og 2018 ligger mærkbart højere svarende til 0,75 procent«.

»VLAK’s vækstrate i det offentlige forbrug er dermed en halv gang større end under Thorning. Det er ret kritisabelt«, siger Mads Lundby Hansen.

Til sammenligning gik blå bloks mest velfærdsivrige parti, Dansk Folkeparti, til valg på en vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent.

ritzau

Leave a Response