Sundhedsplatformen er et kæmpe tilbageskridt

Natten til lørdag 25. november blev sundhedsplatformen (SP) rullet ud over hele Region Sjællands hospitaler.

Dette skete trods massive advarsler fra klinisk arbejdende læger i Region Hovedstaden, hvor SP i mere end 18 måneder efter indførelsen stadig er dysfunktionel i en sådan grad, at produktiviteten er faldet ganske betydeligt, og hvor man nu genansætter de fyrede lægesekretærer.

Ganske få timer efter indførelsen i Region Sjælland kunne en vicedirektør fra Holbæk Sygehus fortælle pressen, at implementeringen var forløbet helt, som den skulle. En meget tidlig udmelding, hvor man ikke fik fortalt, at der selvsamme weekend var næsten lige så mange læger på arbejde, som der lå patienter i sengene. Hovedparten af disse læger var endvidere uddannede superbrugere med »specielle evner inden for SP’s it-system«.

Nu er det blevet hverdag, hvor der i modsætning til weekenderne indlægges mange patienter. Ambulatorierne er åbne, og vi klinisk arbejdende læger har igen overtaget omsorgen for patienterne. Efter knap 3 uger med SP kan man ved stuegang stadig kun nå at se ganske få patienter på en arbejdsdag, og ambulatorierne er reduceret med 50-75 procent.

Arbejdsglæden er totalt forsvundet, vi føler os som marionetdukker, som føres rundt i SP af superbrugerne, vores marionetførere, og vi frygter hele tiden at overse noget, som kan få fatale konsekvenser for patienterne. Der er kun ganske lidt tid til den enkelte patient, og resten af arbejdsdagen går med at sidde foran computeren og klikke med musen for at få overblik over journalen, skrive i journalen, bestille undersøgelser og indføre ligegyldig dokumentation i SP.

Vi frygter hele tiden at overse noget, som kan få fatale konsekvenser for patienterne

Arbejde, som tidligere var klaret på få minutter, kan nu tage halve timer og kræver ofte hjælp fra en superbruger. At udskrive en patient er blevet en indviklet proces med en masse tidsrøvende klik og dokumentation. Selve udskrivelsesproceduren, med afstemning af medicinen til det fælles medicinkort, klares kun med hjælp fra superbrugeren og er alligevel ofte behæftet med fejl, som heldigvis i reglen opdages af hjemmeplejen eller patientens pårørende og derfor udløser opringning til i forvejen pressede sygeplejersker eller sekretærer i afdelingen.

Henvisninger til andre afdelinger, tilsyn på andre afdelinger, opkald fra andre hospitaler og visitation af nyhenviste patienter er blevet indviklede procedurer. Vi læger er nervøse for ikke at dokumentere korrekt i journalen og bekymrede for, at det kan medføre alvorlige forsinkelser i udredning og behandling af patienterne. Simple ting som telefonopkald til egne patienter og gennemgang af blodprøver på ambulante patienter kræver ligeledes tidsrøvende klik og dokumentationer.

Efter mere end 35 år som klinisk arbejdende læge, hvor det ellers med årene var blevet nemmere at behandle patienter, er dette et tilbageskridt af dimensioner. Mere end 100 års klinisk erfaring med stuegang er fjernet fra den ene dag til den anden.

Kære journalister, hvis I vil have et indtryk af, hvordan det fungerer på de offentlige hospitaler efter indførelsen af SP, skal I lade være med at interviewe regionsrådsformænd, koncerndirektører, vicedirektører og ledende overlæger. De har ingen patientkontakt, og de glorificerer SP uden at kende til de problemer, vi andre konstant løber ind i. Spørg i stedet vicedirektørerne, om I må få et interview med os læger på gulvet, eller endnu bedre om tilladelse til at følge os en dag på stuegang.

Leave a Response