Kom godt videre efter et sygehusophold

Jane Nielsen

Det første tilbud er til borgere, der bor på plejehjem eller som får hjemmepleje. De kan få et opfølgende hjemmebesøg af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken kort efter udskrivelse fra et sygehus.

 Det andet tilbud er til borgere over 75 år. Denne gruppe kan altid kontakte sin sundhedsvejleder og få et hjemmebesøg. Mange ople­ver et særlig stort behov for at vende deres situation, når de har været indlagt på et sygehus. Det fortæller sundhedsvejleder Jane Nielsen fra Vejle Kommunes Sundhedsafdeling:

”Er man f.eks. et menneske, som plejer at være den, der tager sig af andre, kan det være en stor omvæltning, når kroppen pludselig ikke kan det samme. Vi oplever, at mange har brug for at sætte ord på, hvad sygehusopholdet har gjort ”ved en,” siger sundhedsvejleder Jane Nielsen

Man kan også vende spørgsmål som: Hvornår og hvordan kan jeg gen­optage min hverdag? Hvad med træning? Kort sagt, det der optager den enkelte. Sund­hedsvejlederen kan også hjælpe med kontakt til sygehus, kommune og læge.
Man kan selv kontakte Sundhedsvejlederne.

Leave a Response