Folketingets Socialudvalg på studietur til Vejle for at få mere viden om autisme

Målet for Socialudvalgets besøg er en større indsigt i hverdagen for mennesker med autisme og mere viden om det pædagogiske arbejde på udviklingscenter Spurvetoften.

I Vejle Kommune glæder handicapchef Kirsten Bundgaard sig over interessen for deres udviklingsmetoder og pædagogiske praksis:

- Vi er selvfølgelig glade for, at politikerne har fået øje på os og vil vide mere om, hvordan vi arbejder med autisme. Forhåbentligt kan vi komme tættere på og præge beslutningstagerne på det specialiserede socialområde. I Vejle Kommune har vi stor fokus på borgernes livskvalitet, fastholdelse af specialisering, kompetenceudvikling og sund økonomi. Jeg håber derfor, at udvalget bliver inspireret af vores måde at løse opgaven på, så den kan danne grundlag for god kvalitetsudvikling og sikker rentabel drift på nogle af landets øvrige specialiserede tilbud.

- På Spurvetoften er beboernes aldersspredning fra 17 til 70 år, mens de udviklingsmæssigt er mellem tre måneder og tre år. Alle er afhængige af praktisk hjælp og støtte i hverdagen, og vi har f.eks. udarbejdet specielle kommunikations- og visuelle støttesystemer. Trods deres handicaps arbejder vi målrettet på at gøre dem så selvhjulpne som overhovedet muligt, supplerer Hanne M. Sørensen, centerleder på Spurvetoften.

Udover at være bo- og aktivitetssted for mennesker med autisme er Spurvetoften også landets største VISO-leverandør, dvs. leverandør til Den Nationale Videns- og Specialrådgivning og tilbyder specialviden, kurser og undervisning inden for autisme til hele landet.

Det er ikke første gang, at politikere besøger Spurvetoften. I december 2011 besøgte KL’s Socialudvalg Spurvetoften. Dengang var omdrejningspunktet den store moderniseringsplan i Brejning, som skal sikre, at Vejle Kommune kan tilbyde tidssvarende boliger og bl.a. landets bedste forhold for autistiske beboere. Socialudvalgsmedlem i KL, Karen J. Klint, som også er medlem af Folketingets Socialudvalg, foreslog efterfølgende Spurvetoften som besøgsmål for Folketingets Socialudvalgs studietur.

Tætpakket program
Besøget den 15. april er kort, men intensivt. Det varer fra kl. 12.15 til 13.30, og i det tidsrum vil udvalgsmedlemmerne blive klogere på Spurvetoften, centrets udviklingsmetoder og målgruppe. Og de vil få en rundvisning på aktivitets- og samværstilbuddet Troldehuset og botilbuddet Buen 24.

De tilmeldte folketingsmedlemmer er Anne Baastrup (SF), Karen J. Klint (S), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF). Fra Vejle Kommune deltager Voksenudvalgsformand Kit Kielstrup (V), velfærdsdirektør Kirsten Tønnesen og handicapchef Kirsten Bundgaard.

Pressen er inviteret til at deltage fra kl. 13.20. Tilmelding til centerleder Hanne M. Sørensen på telefon 24 84 38 80.

Folketingets Socialudvalg beskæftiger sig med en lang række emner inden for det sociale område, som kan opdeles i kontante ydelser og social service. Social service omfatter forskellige former for tilbud, hjælp og støtte til ældre, udsatte voksne, udsatte børn og unge og personer med nedsat funktionsevne. For at få inspiration tager udvalget på studieture både i Danmark og til udlandet.

Leave a Response